บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าไทย

 ขอเชิญสมัครอบรมการถนอมอาหารและอบรมทำการเกษตรพอเพียง

IMG 1154

บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าไทย
เพลิดเพลินกับกิจกรรมขี่ม้า สูดอากาศบริสุทธิ์ นอนหลับฝันดีที่เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเขาบายศรี

ประธานกลุ่ม : แววศิริ ฤทธิโยธี

ที่อยู่

36/1 หมู่ 10 เขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ 0-3949-5046, 08-9990-9141

 10     1     7

าพความประทับใจของผู้มาเยือน

20150502 120747

IMG 1171         IMG 1179

IMG 1184          IMG 1187

IMG 1191           IMG 1194

CCI21102558 0002

ราคาค่าเข้าชม ชิม ช็อป บุฟเฟ่ต์ผลไม้ 5 อย่าง มีทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ราคา 350.-/ 1ท่าน , เด็กต่ำกว่า 120 ซม. ครึ่งราคา , เด็กเล็กอายุไม่เกิน 2 ขวบเข้าฟรี , ถ้าทานทุเรียนอย่างเดียวไม่ทานผลไม้อื่น 500.-/ท่าน , เข้าชมสวนอย่างเดียวไม่ทานผลไม้ 50.-/ท่านเวลา 1 รอบ = 2ชม.

ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าไทยได้โดยการแสกนคิวอาร์โค๊ดที่นี่