Wednesday, 07 December 2022

ข่าวสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

นายจุมพล ประสงค์ดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชทางดิน หมู่ที่ 11 บ้านมาบโอน ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  (ชนะเลิศระดับจังหวัด)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 โดยนายอำเภอท่าใหม่ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบประกาศเกียรติคุณเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  ผู้ใหญ่พิจิตร พร้อมพวกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเขาบายศรี ได้รับประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ จนบังเกิดผลดีกับทางราชการ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอท่าใหม่ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบประกาศเกียรติคุณเมื่อ วันที่19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

แจ้งเหตุกู้ชีพฉุกเฉิน โทร 1669

หรือแจ้งเหตุที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี มือถือโทร 085-2616121 สำนักงานโทร  039495025-7 ต่อ 24

วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ 162.525 MHZ

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 17 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1464366