Thursday, 24 June 2021

ข่าวสารงานปรับปรุงพัฒนาถนน ไฟฟ้า และด้านแหล่งน้ำ

ประมวลภาพการปฏิบัติงานของกองช่างและสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี 2563                          

เทศบาลตำบลเขาบายศรีดำเนินการซ่อมแซมถนนสายวงแหวนคลองกะพง หมู่ที่ 9 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นายกเทศมนตรีตรวจดูการปฎิบัติงานซ่อมแซมถนนลาดยางในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาสุกิมซอย 10 ม.12 โดยใช้แรงงานชาวบ้านและคนงานเทศบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายกเทศมนตรีนำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลพร้อมด้วยกำนัน ผู้ช่วยกำนันและประชาชนหมู่ที่10ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายยางระหง- มาบโอน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

ภาพดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในเดือนธันวาคม 2559 ภาพดำเนินการใช้เครื่องจักร(รถขุด)วางท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนธันวาคม 2559
 
ภาพดำเนินการใช้เครื่องจักร(รถบรรทุก)ซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในเดือนธันวาคม 2559 ภาพดำเนินการใช้รถเกรดเดอร์ ปรับปรุงถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในเดือนธันวาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนรถเกรดเดอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
ภาพดำเนินการใช้เครื่องจักร(รถไถ)ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนธันวาคม 2559 ภาพดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนธันวาคม 2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงานของกองช่างและสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรีปีที่ผ่านมา

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 123 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1326290