Tuesday, 09 August 2022

ข่าวผู้บริหาร

  นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีรับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ2562จากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ มอบของขวัญเและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่นายกสมบูรณ์ มณีกรพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรี
คณะอนุกรรมการฯได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562
อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ให้การต้อนรับนายอำเภอท่าใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือน กันยายน 2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 ระดับดีเด่น จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดจันทคุณาราม (โป่งยาง) อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือน กรกฏาคม 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือน มิถุนายน 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือน พฤษภาคม 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนเมษายน 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนมีนาคม 2561
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
นายสัมฤทธิ์ ประสงค์ดี รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี นำผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพิกุลทองตำบลเขาบายศรีและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนอิสรีย์ฯ ไปออกบูทแสดงสินค้าชุมชนพร้อมด้วยสถิติจังหวัด ไปรษณีย์จันทบุรี บริษัท TOT จำกัดมหาชน ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ที่บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ที่ 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธ์ุ นายอำเภอท่าใหม่ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรีและสมาชิกสภา ได้มอบป้ายโครงการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับนายวิสา สังขฉัย โดยการสนับสนุนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนกันยายน 2560
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนสิงหาคม 2560
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนกรกฏาคม 2560
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีรับมอบป้ายศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน(ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน)จากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนมิถุนายน 2560 
นายกเทศมนตรีได้ให้การต้อนรับคณะจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชุมชนต้นแบบฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนเมษายน 2560
ประมวลภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ในเดือนมีนาคม 2560 

 

 
นายอำเภอท่าใหม่ นายกเหล่ากาชาด ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรีพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ในตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบโอน และภาคเอกชน ประชาชน มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 แก่นายกสมบูรณ์ มณีกร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรี รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการ.อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่.ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 
 
อบต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี เทศบาลตำบลจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 
อบต.สระทอง จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.ทุ่งศรีทอง จ.น่าน เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.บ้านแพ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 
อบต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
DSC06319  DSC06474 
อบต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ทต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
DSC06253  DSC06226  DSC06084 
เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
DSC06038 DSC05923 DSC05319
อบต.ถึมตอง อ.เมือง จ.น่าน เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
DSC05283 DSC03327 DSC03289
ทต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธ์ุ เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.เชียงบาน อ.เชียงคาน จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
DSC03220  DSC05271 DSC05213
อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ทต.นกออกอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี อบต.ห้วยแอ่งอ.เมืองจ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
anm1 adb1 DSC04414hd
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.ต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Forum 2015) เทศบาลตำบลเขาบายศรี รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลเขาบายศรี ี่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร่ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
DSC02378  DSC02117 DSC02044 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ไร่มะขาม อ.ลาด จ.เพชรบุรี เมื่อ 12 มี.ค. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.สีดา อ.สีดา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 มีนาคม 2558
DSC02304 DSC02195  DSC02243
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมื่อ 31 มี.ค. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเเชิงเทรา เมื่อ 13 เม.ย. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อ 13 มี.ค. 58
DSC01449 DSC01850  DSC01788 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิม จ.สุราษฎร์ธานีเมื่อ 10 ก.พ. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ 20 ก.พ. 58 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อ19 ก.พ. 58
DSC02441  32431 DSC01724 
     
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ละหาน  อ.จตุรัสจ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำหนองบัว หมู่ 8 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
DSC05479 1902809 1523011964608062 6649978314598178272 n DSC05719
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีตรวจดูการการปฏิบัติงานดูดโคลนและดินเลนที่สระน้ำมูซู บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรบ้านมาบโอน หมู่ที่ 11 นายสมศักดิ์ พาณิชอัตรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี ออกตรวจ   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา  ตำบลเขาบายศรี หมู่ที่4บ้านเขาบายศรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรีตรวจการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนที่  บ้านมาบโอนหมู่ที่ 11 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
10629619 1509989272576998 8713093315337812723 n 10665731 1506757012900224 3625944279990588173 n 10577103 1490682511174341 6674185028230536762 n 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือประเด็นเฉพาะนวัตกรรมลดปัจจัยเสีี่ยงด้านสุขภาพโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 กลุ่มฟอร์จูนเนอร์คลับ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ เทศบาลตำบลเขาบายศรีเพื่อนำไปมอบต่อให้แก่คนในพื้นที่ และมีการจัดการแข่งขันบอลกระชับมิตรโดยมีทีมเข้าร่วม คือ ทีมทานตะวัน ทีมเทศบาลตำบลเขาบายศรี ทีมฟอร์จูนเนอร์คลับและทีมสิงห์จันทบูร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียงเดช เข็มทอง เข้าร่วมแข่งขันบอลกระชับมิตร โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
DSC04106 DSC00005 IMG 3366
นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองเยาวชนที่สร้างชื่อให้กับเทศบาลตำบลเขาบายศรี ในการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวภาวิณี แสงระยับ นางสาวอภิญญา นวลวิจิตร และนางพรยมล รีดอนงิ้ว คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเขาบายศรี โดยมีท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลได้ให้การต้อนรับ 
DSC01007 000137 DSC08895
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
000004 000131 000110
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
DSC08581 dsc08544 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่6 มีนาคม 2557
DSC08409  IMG 2532  DSC07905
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบโอนซอย1(วัดเขาจันทรา) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับท่านเกรียงเดช เข็มทอง เนื่องในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2556 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556
นายสมศักดิ์ พานิชอัตรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรีเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในการอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 29 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.สะแก อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2556
นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลงานผลไม้เขาบายศรี ต่อผู้สื่อข่าวช่อง 11 และสื่อมวลชนต่างๆโดยมีกำหนด การจัดงานระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2556 นี้ นายสมศักดิ์  พานิชอัตรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี ตรวจเยี่ยมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 29 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยิ่ยมชมและรับฟังการบรรยายระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2556 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2556 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2556
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2556 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต โพธิ์หมากแข้ง อ บึงโขงหลง จ บึงกาฬ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556 นางสาววิไล โอภาษี แพทย์ประจำตำบลเขาบายศรีได้รับรางวัลแพทย์ประจำตำบลดีเด่นระดับจังหวัดโดยนายอำเภอท่าใหม่ได้ให้เกียรติมอบรางวัล ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลเขาบายศรี
เทศบาลตำบลเขาบายศรีจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต อบรมธรรมะ สุขภาพจิตสดใส ใส่ใจชุมชนเขาบายศรี ปี 2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรีแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้ให้การต้อนรับนายอำเภอท่าใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 58 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1435051