Friday, 07 October 2022

ข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                                                                            โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเขาบายศรีร่วมกับ อสม.จัดกิจกรรม -พ่นหมอกควัน - หยอดทรายอะเบท -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เเจกเเผ่นพับ รถประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่ ม.3 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 2 รายมีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลเขาบายศรี ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561(อุบัติเหตุหมู่ทางถนน)  ภาคทฤษฎี วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเขาสุกิม ภาคปฎิบัติ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ถนนเขาสุกิม-ห้วยสะท้อน หมู่ที่12 ตำบลเขาบายศรี โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศตำบลเขาบายศรี และหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเขาสุกิม มีสมาชิก อปพร. กลุ่มการท่องเที่ยว นักเรียน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข บุคลกรเทศบาลตำบลเขาบายศรี และท้องถิ่นใกล้เคียง พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัย  เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้จัดฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาบายศรี ที่ ร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยวิทยากรอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก รพ.เขาสุกิม ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 24 ส.ค.60

 

 

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จากสำนักชลประทานที่ 9 (ปราจีนบุรี) โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว มายังสระน้ำหนองบัว หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โครงการช่วยเหลือภัยแล้งขุดลอกสระน้ำวัดมาบชโอนโดยการสนับสนุนเครื่องจักรของ ปภ.เขต17 จันทบุรี และ ทต.เขาบายศรี เป็นผู้ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเบี้ยเลียงทั้งสิ้น 223,866 บาท ณ วันที่ 28 เมษายน 2559
 
เทศบาลตำบลเขาบายศรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขุดลอกสระหนองบัว หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พานิชอัตรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหมู่ที่4
ประชุม อปพร.สัญจร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2559 ประชุม อปพร.สัญจร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2559
DSC00856888 DSC0067655
เทศบาลตำบลเขาบายศรีตั้งจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลเขาบายศรีตั้งจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม2557 -3 มกราคม 2558
เทศบาลตำบลเขาบายศรีตั้งจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2556 -1 มกราคม 2564 นายอำเภอท่าใหม่ได้เยี่ยมชมการซ้อมแผนดับไฟป่าซึ่งเทศบาลตำบลเขาบายศรีร่วมกับอำเภอท่าใหม่พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ บริเวณป่าชุมชนวัดเขาบายศรี

 

แจ้งเหตุกู้ชีพฉุกเฉิน โทร 1669

หรือแจ้งเหตุที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี มือถือโทร 085-2616121 สำนักงานโทร  039495025-7 ต่อ 24

วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ 162.525 MHZ

 

เมาไม่ขับ  คาดเข็มขัดนิรภัย  สวมหมวกกันน็อค 

ร่วมรณรงค์  ขับขี่ปลอดภัย  ต้อนรับปีใหม่ 2565

 

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 101 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1455562