Tuesday, 09 August 2022

ติดต่อเทศบาล

  • Category: office
  • Published: Wednesday, 02 November 2011 11:02
  • Written by Super User
  • Hits: 4382

.............................สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี

99/9 ม.10 ถนนรุจิรวงค์  ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  รหัส 22120

 ระบบให้บริการอัตโนมัติ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการของเทศบาลตำบลเขาบายศรีตลอด 24 ชั่วโมง 039495025-7 กด 1 - 6

""""บอร์โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี""""
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-2616121
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 039-495025-7
เบอร์ติดต่อภายใน
ห้องนายก กด""11  
โต๊ะเลขานายก กด""12
ปลัดเทศบาล กด""13
หัวหน้าสำนักปลัด กด""14
สำนักปลัด กด""15
ผู้อำนวยการกองคลัง กด""16
พัสดุและการเงิน กด""17
งานจัดเก็บรายได้ กด""18
กองช่าง กด""19
หัวหน้ากองการศึกษา กด""20
กองการศึกษา กด""21
หน้าห้องประชุม กด""22
ห้องบนชั้น 3 กด""23
งานป้องกัน กด""24
แฟกซ์ กด""25
   

""""""""""""""""E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ติดต่อราชการงานกองการศึกษา

-งานการศึกษาปฐมวัย

-งานวางแผนและโครงการ

-งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 

 

ติดต่อราชการงานกองช่าง

-งานวิศวกรรม

-งานผังเมือง

       -งานสาธารณูปโภค

      -งานสวนสาธารณะ

 

 

 

 

ติดต่อราชการงานกองคลัง

 -งานการเงินและบัญชี

    -งานพัสดุและทรัพย์สิ

/งานจัดซื้อจัดจ้าง

   -งานพัฒนารายได 

/งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่

ประสงค์ที่จะรับชำระภาษีผ่านธนาคาร

 

     
     

 

 

ติดต่อราชการงานป้องกันฯ

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ติดต่อราชการงานสำนักปลัด

           -งานการเจ้าหน้าที่

           -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

           -งานส่งเสริมการเกษตร

             /งานกิจการสภา

           -งานทะเบียนราษฎร

           -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           -งานสวัสดิการสังคม

           -งานนิติการ

 

 

     
     
     
     

 

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 61 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1435054