Tuesday, 07 April 2020
Display # 
Title Hits
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 84
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 34
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 127
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 190
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 7
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 543
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 727
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 504
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 278
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 693
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 885
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 911
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1194
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2560 3115
ประกาศแผนแม่บท ict 1225
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1189
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 854
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1163
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1099
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1337
ประกาศประชุมสภา 1316
แผนอัตรากำลัง 954
งานตรวจสอบภายใน 1084
รับสมัครพนักงาน 1333
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2081
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1623
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 793
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1549
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2293
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1543
แผนพัฒนาห้าปี เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2137
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1459

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 9 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1220079