Sunday, 12 July 2020

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 10 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1236881