Wednesday, 20 October 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเพิ่มเติม/ปรับปรุงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) พร้อมร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

วันที่

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่

หมายเหตุ

4 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 1
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1

 

5 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 2,3,4,5
ศาลาการเปรียญวัดเขาบายศรี หมู่ 3

 

6 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 6
อาคารที่ทำการ อบต.เก่า

 

7 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 7
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 7

 

8 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 8
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8

 

11 มกราคม2564
09.00 น.
หมู่ที่ 9
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 9

 

12 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 10
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10

 

13 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 11
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านมาบโอน หมู่ 11

 

14 มกราคม 2564
09.00 น.
หมู่ที่ 12
หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

 

                                               
แผนพัฒนาเทศบาลย้อนหลัง ดาวน์โหลดที่นี่

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 7 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1373845