Tuesday, 07 April 2020

แผนพัฒนาห้าปี เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตารางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเพิ่มเติม/ปรับปรุงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565  พร้อมร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล

วันที่

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่

หมายเหตุ

24 มกราคม 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 1
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1

 

23 มกราคม 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 2,3,4,5
ศาลาการเปรียญวัดเขาบายศรี หมู่ 3

 

5 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 6
อาคารที่ทำการ อบต.เก่า

 

31 มกราคม 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 7
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 7

 

13 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 8
อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8

 

1 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 9
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 9

 

25 มกราคม 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 10
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10

 

12 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 11
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านมาบโอน หมู่ 11

 

22 มกราคม 2562
09.00 น.
หมู่ที่ 12
หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

 

                                               
แผนพัฒนาเทศบาลย้อนหลัง ดาวน์โหลดที่นี่

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 4 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1220091