Sunday, 12 July 2020
Display # 
Title Hits
คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ 3131
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 1748
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง 1482
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) 1357
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 1179
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 1167
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1104
แผนการจัดหาพัสดุ 856
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 785
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 764
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 730
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 710
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 672
เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 658
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง 624
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง 490
ร่างประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 420
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 73

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 2 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1236844