Tuesday, 20 October 2020
Display # 
Title Hits
คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ 3266
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 1938
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง 1574
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) 1389
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 1202
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 1190
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1122
แผนการจัดหาพัสดุ 884
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 821
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 803
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 749
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 746
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 698
เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 682
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซอง 673
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง 522
ร่างประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 437
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 93

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have one guest and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1252467