Thursday, 21 January 2021
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 42
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 45
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 216
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 246
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 212
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 213
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 171
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 208
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 251
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 180
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 692
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 563
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 203
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1442
ข้อมูลรายจ่าย 1943
ข้อมูลรายรับ 1559

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 8 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1267823