Tuesday, 25 January 2022
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 241
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 209
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 468
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 495
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 365
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 363
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 331
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 466
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 409
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 344
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 849
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 733
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 359
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1607
ข้อมูลรายจ่าย 2147
ข้อมูลรายรับ 1715

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 118 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1391745