Saturday, 24 October 2020
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 18
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 193
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 225
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 190
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 192
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 148
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 184
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 230
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 155
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 665
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 539
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 181
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1421
ข้อมูลรายจ่าย 1918
ข้อมูลรายรับ 1537

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 4 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1252853