Thursday, 24 June 2021
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 186
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 165
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 419
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 448
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 327
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 327
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 290
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 415
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 370
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 302
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 812
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 687
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 320
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1559
ข้อมูลรายจ่าย 2097
ข้อมูลรายรับ 1674

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 149 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1326314