รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Attachments:
Download this file (รายงานการกำกับตืดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  รอบ 6 เดือน (รวมทุกงาน).pdf)รายงานการกำกับตืดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (รวมทุกงาน).pdf[ ]130 kB
Download this file (1.รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 .pdf)1.รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ ]1189 kB
Download this file (2. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf)2. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562[ ]2276 kB
Download this file (3. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf)3. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562[ ]635 kB
Download this file (4. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf)4. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562[ ]695 kB
Download this file (5. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdf)5. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562[ ]1955 kB
Download this file (ITAรายงาน6เดิอน.จ่าย12..pdf)รายงานรายจ่ายรอบ 12 เดือน[ ]74 kB
Download this file (ITAรายงาน6เดิอน.12pdf.pdf)รายงานรายรับรอบ12เดือน[ ]80 kB
Download this file (ITAรายงาน6เดิอน.จ่ายpdf.pdf)รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน[ ]73 kB
Download this file (ITAรายงาน6เดิอน.pdf)รายงานรายรับรอบ 6เดือน[ ]80 kB