แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ๔ ปี

Attachments:
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565.pdf[ ]898 kB
Download this file (รางผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.๒๕๖๓รอบ๑๒เดือน.pdf)รางผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.๒๕๖๓รอบ๑๒เดือน.pdf[ ]610 kB
Download this file (รางผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.๒๕๖๔รอบ๖เดือน.pdf)รางผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.๒๕๖๔รอบ๖เดือน.pdf[ ]604 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔.pdf[ ]44329 kB